Career Benefit

 • เบี้ยขยัน โบนัสประจำปี
 • หยุดวันเสาร์อาทิตย์
 • ประกันสังคม (ตามรัฐบาล) ประกันสุขภาพ (บริษัทฯให้เอง) ประกันชีวิต (AIA)
 • เล่นแบตมินตันทุกวันอังคาร
 • เล่นโยคะทุกวันพฤหัสฯ
 • วันหยุดตามธนาคาร
 • มีวันหยุดลาพักร้อน
 • ซื้ออาหารเสริมในราคาพนักงาน
 • กินอาหารเสริมฟรี (ที่บริษัทฯ)
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ฯลฯ
 • ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีน
 • สิ่งแวดล้อม เพื่อนร่วมงานน่ารัก

QA & QC Officer 1 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อน-หลังการซื้อขาย
 • ดูแลควบคุมคุณภาพแหล่งวัตถุดิบสำรอง

QA & QC Officer 3 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อน-หลังการซื้อขาย
 • ดูแลควบคุมคุณภาพแหล่งวัตถุดิบสำรอง

QA & QC Officer 5 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อน-หลังการซื้อขาย
 • ดูแลควบคุมคุณภาพแหล่งวัตถุดิบสำรอง

QA & QC Officer 2 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อน-หลังการซื้อขาย
 • ดูแลควบคุมคุณภาพแหล่งวัตถุดิบสำรอง

QA & QC Officer 4 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อน-หลังการซื้อขาย
 • ดูแลควบคุมคุณภาพแหล่งวัตถุดิบสำรอง

QA & QC Officer 6 Position

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปก่อน-หลังการซื้อขาย
 • ดูแลควบคุมคุณภาพแหล่งวัตถุดิบสำรอง